تعمیر و نگهداری ساختمان

  • به دلیل اهمیت مراقبت و نگهداری ساختمان‌ها، این موضوع به عنوان یکی از مباحث مقررات ملی ساختمان در نظر گرفته شده است.
  • جهت اطلاع از اصطلاحات تخصصی تعمیر و نگهداری ساختمان میتوانید به بخش آموزش مراجعه فرمایید.