پیشخوان شهرداری

  • جهت احداث ساختمان، پس از خرید زمین و ثبت نقل و انتقال سند در دفاتر ثبت اسناد، نوبت به اخذ مجوز از شهرداری می‌رسد. در این مرحله مالک زمین یا نماینده قانونی وی به دفاتر پیشخوان شهرداری مراجعه می‌نماید و مجوز درخواست احداث پروانه ساختمانی را در سامانه شهرداری ثبت می‌نماید.کارشناسان پیشخوان شهرداری علاوه بر تسلط بر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و فرآیندهای صدور مجوز، نسبت به سایر مجوزهای صادر شده در شهرداری آگاهی دارند و به مالک مشاوره ارائه می‌نمایند. پیشنهاد می‌گردد مالک راسا و از طریق شهروندسپاری درخواست صدور مجوز را ثبت ننماید مگر اینکه اطلاعات کافی شهرسازی داشته باشد و به مدارک لازم و فرآیندهای شهرداری مسلط باشد.
  • جهت اطلاع از اصطلاحات تخصصی شهرسازی (شامل پروانه ساختمانی، پروانه تغییرات بنا/تمدید، پروانه توسعه بنا، پروانه تغییرات بنا/تجدید، پروانه دیوارکشی، پایانکار ساختمانی، انتقال، مفاصاحساب مرحله‌ای، استعلام، عدم خلاف، تفکیک و تجمیع و …) و فرآیندهای مربوطه می‌توانید به بخش آموزش مراجعه فرمایید.
051-1122333